ટંકારાના અનેક ગામોમાં થાળીનાદ, ઘંટનાદ અને શંખનાદથી સેવાકર્મીઓનું અભૂતપૂર્વ અભિવાદન

by ramesh thakor -Hadmatiya તમામ લોકોએ કોરોના સામેની લડાઈ માટે ઘરમાં જ રહીને વડાપ્રધાન મોદીની પહેલ મુજબ ગઈ કાલ સાંજે

Read more