વાંકાનેર: ચંદ્રપુર ગામે ગંદા પાણીનો જાહેરમાં નિકાલ, સ્થાનિકો દ્વારા કાર્યવાહીની માંગ

જાગૃત નાગરિકે ટી.ડી.ઓ.ને રજુઆત કરી કોર્ટમાં જવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી વાંકાનેર : વાંકાનેર તાલુકાના ચંદ્રપુર ગામે ભાટિયા સોસાયટીમાં એક ઇસમ

Read more

વાંકાનેર નગરપાલિકાનું વોર્ડ 2 પ્રત્યે સાવકુ વલણ: ગટરનું ગંધાતુ પાણી રસ્તા પર: લોકો ત્રાહીઆમ

વાંકાનેર : નગરપાલિકા વોર્ડ નં. 2 પ્રત્યે સાવકુ વલણ રાખી રહી છે, તેમના અમરપરા, મિલપ્લોટ વિસ્તારના સ્થાનિકો દ્વારા વાંકાનેરમાં વોર્ડ

Read more