કેન્દ્રને પડકારનારું પહેલું રાજ્ય કેરળ: CAAની વિરુદ્ધ કેરળ સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરી.

નાગરિકતા સંશોધન કાયદાને લાગુ કરવાના કેન્દ્ર સરકારના નિર્ણયને કેરળ સરકારે પડકાર્યો છે. દેશના અલગ-અલગ હિસ્સાઓમાં થઈ રહેલા પ્રદર્શનોની વચ્ચે નાગરિકતા

Read more