વાંકાનેર: માસ્ક ન પહેરનાર ‘ભળવીર’ને ૨૦૦ની પાવતી પકડવતી પોલીસ

આજે સવારથી જ શહેર પીએસઆઇ પી.સી.મોલિયા અને સ્ટાફ શહેરના મહત્વના ચોકપરથી માસ્ક પહેર્યા વગર નીકળતા લોકોને ઊભા રાખીને 200 રૂપિયા

Read more

શિક્ષણાધિકા૨ી કચે૨ીના ઓ.એસ.ને માહિતી આયોગ દ્વા૨ા રૂા.પાંચ હજા૨નો દંડ

૨ાજકોટ જિલ્લા શિક્ષણાધિકા૨ી કચે૨ીના ઓફિસ સુપ્રિન્ટેન્ડેન્ટને માહિતી નહી આપવા સબબ રૂા. પાંચ હજા૨નો દંડ માહિતી આયોગ દ્વા૨ા ફટકા૨વામાં આવેલ છે.

Read more