રાજ્યમાં કોરોનાનો કહેર: રાજ્ય સરકારે બોર્ડની પરીક્ષાના પેપરોના મુલ્યાંકન અંગે લીધો મોટો નિર્ણય…

અમદાવાદ : રાજ્યમાંમાં કોરોના વાયરસના કહેરની વચ્ચે એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. શિક્ષણ વિભાગે લીધેલા નિર્ણય મુજબ આગામી સૂચના

Read more