ઇદ મુબારક: આજે ઇદ-ઉલ-અઝહાની મુસ્લિમ સમાજે કરી ઉજ્જવી

મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા આજે ઇદ-ઉલ-અઝહા (બકરી ઇદ)ની કોરોનાના કહેર વચ્ચે ઉજ્જવણી કરવામાં આવી. કુરબાનીના પર્વ ગણાતા ઇદ-ઉલ-અઝહાનું ઇસ્લામ ધર્મમાં આગવુ

Read more