ટંકારામાં સવારે વરસાદી માહોલ બાદ બપોરે એક સાથે ચાર ભૂકંપના આંચકા

By Jayesh Bhatashna (Tankara) ટંકારા : ટંકારામાં સવારનો સૂરજ ઊગ્યો ત્યારે વરસાદી માહોલ સર્જાયો હતો. બપોર બાદ 2001ની યાદ ફરી

Read more