વાહ નીતિનભાઈ વાહ: અમદાવાદથી પગપાળા રાજસ્થાન જતાં શ્રમિકો માટે જમવાની અને બસની વ્યવસ્થા કરી આપી

દેશ-દુનિયા અને રાજ્યના માથે કોરોના વાયરસ નામનું સંકટ મંડાયું છે. આ સંકટની ઘડીમાં માનવતા મહેકાવતા અનેક બનાવો સામે આવી રહ્યા

Read more