વાંકાનેર: પાજ દૂધ મંડળીએ પણ ગ્રાહકો વચ્ચે અંતર રાખવાની મેથળ અપનાવી…

ગ્રામ્ય કક્ષાએ આ મેથડ અપનાવવાની પાજ દૂધ મંડળીએ પહેલ કરી છે… 👍👍👍👍👍👍👍👍 ઝડપથી સમાચાર મેળવવા માટે કપ્તાનના whatsapp ગ્રુપમાં જોડાવો,

Read more

વાંકાનેરમાં પણ દુકાનદારે બે ગ્રાહક વચ્ચે અંતર રાખવાની પાટણ કલેકટરની રીત અપનાવી

કિશોરકુમાર ગોવિંદજી રાજવીરે આ રીત અપનાવવાની વાંકાનેરમાં પહેલ કરી… કોરોના વાયરસનો કહેર વિશ્વભરમાં જોવા મળી રહ્યો છે. સમગ્ર ભારત ભરમાં

Read more