તાહા ફૂટવેરની ઇદ માટે ધમાકેદાર ઓફર: 30% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ

(પ્રોમોશનલ આર્ટિકલ)વાંકાનેર: હવે ઇદને માત્ર પાંચ દિવસની વાર છે ત્યારે વાંકાનેરના લોકો માટે તાહા ફુટવેર ઈદ માટે ખાસ ધમાકેદાર ઓફર

Read more

જૂનમાં બનેલા વીજળી બીલમાં રાહતની રકમ હવે પછીના બીલમાં બાદ અપાશે

રાજકોટ : ગુજરાતમાં લોકડાઉન સમયે રાજ્ય સરકાર દ્વારા વીજબીલમાં 200 યુનિટ સુધીના વપરાશકારને જે 100 યુનિટની માફી આપવામાં આવી છે

Read more