સૌરાષ્ટ્રમાં કોરોનાના નવા 124 પોઝિટીવ કેસ, 91 દર્દી ડિસ્ચાર્જ

રાજકોટ : સૌરાષ્ટ્રમાં કોરોના વેકિસન રસીકરણ સાથે ફરી કોરોના વાયરસ સક્રિય થતા પોઝીટીવ કેસોની સંખ્યા વધવા લાગી છે. રાજકોટ જીલ્લામાં

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 11 નવા કેસ નોંધાયા, 8 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

મોરબી તાલુકામાં 9, હળવદ તાલુકામાં 1, માળીયા તાલુકામાં 1 નવા કેસ નોંધાયા જ્યારે આજે 8 દર્દી સાજા થયા છે. મોરબી

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 11 કોરોના કેસ નીંધાયા, જયારે 25 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 9, વાંકાનેર તાલુકામાં 1, હળવદ તાલુકામાં 1 કેસ નોંધાયા છે. મોરબી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા હવે કોરોના

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે કોરોના 22 કેસ નોંધાયા,સાથે આજે 9 દર્દી થયા ડિસચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 17, વાંકાનેર તાલુકામાં 4, હળવદ તાલુકામાં 1 કેસ નોંધાયા, જ્યારે ટંકારા અને માળિયા તાલુકામાં આજે એક પણ

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 22 કોરોના કેસ નીંધાયા, જ્યારે 21 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 19, હળવદ તાલુકામાં 3 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે વાંકાનેર, ટંકારા અને માળિયા તાલુકામાં આજે એક પણ કેસ

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 29 કોરોના કેસ નોંધાયા, જ્યારે 20 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 21, વાંકાનેર તાલુકામાં 5, હળવદ તાલુકામાં 2, ટંકારા તાલુકામાં 1 કેસ નોંધાયા છે. મોરબી : મોરબી જિલ્લા

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 21 કોરોના કેસ નોંધાયા, જ્યારે 15 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 16, વાંકાનેર તાલુકામાં 3, હળવદ તાલુકામાં 2 કેસ નોંધાયો, કુલ મૃત્યુઆંક પહોંચ્યો 165 પર મોરબી જિલ્લા આરોગ્ય

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 19 કોરોના કેસ નોંધાયા, જ્યારે 13 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 12, વાંકાનેર તાલુકામાં 2, હળવદ તાલુકામાં 1, ટંકારા તાલુકામાં 3 અને માળિયા તાલુકામાં 1 કેસ નોંધાયા મોરબી

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 16 કોરોના કેસ નોંધાયા, 15 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 12, વાંકાનેર તાલુકામાં 3, હળવદ તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા મોરબી : મોરબી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા

Read more

મોરબી જિલ્લામાં કોરોનાનો આતંક વધ્યો, આજે 21 કોરોનાના કેસ નોંધાયા.

આજે મોરબી તાલુકામાં 9, વાંકાનેર તાલુકામાં 3, હળવદ તાલુકામાં 6, ટંકારા તાલુકામાં 2, માળીયા તાલુકામાં 1 કિરોના કેસ નોંધાયા મોરબી

Read more