આગાખાન ટ્રસ્ટે કોરોના મહામારીમાં રૂ.84 લાખની વિવીધ કીટનું કર્યુ વિતરણ

જરૂરતમંદ પરિવારને આશરે 84 લાખ રૂપિયાની સ્વચ્છતા કિટ, રાશન કીટ અને કૃષિલક્ષી કીટનું વિતરણ કરીને આગાખાન ટ્રસ્ટે ખરી સામાજિક પ્રવૃત્તિ

Read more