વાકાનેર: ડોક્ટર્સ એસોસિયેશન દ્વારા કોરોના ફાઈટર્સને માસ્ક, સેનીટાઈઝર અને હેન્ડ ગ્લોઝનું વિતરણ કરાયુ.

સમગ્ર દેશ અત્યારે કોરોના વાયરસ કોવીડ 19 જેવી મહામારી માંથી પસાર થઇ રહ્યો છે અને સમગ્ર પ્રશાસન લોકો ને આ

Read more