વાંકાનેર: હોલમાતા મંદિર હોલમઢ દ્વારા રૂા.1 લાખનું દાન

વાંકાનેર: આજે કોરોનાવાયરસની મહામારી સમગ્ર ભારતમાં ફેલાઈ રહી છે ત્યારે મોટા ઉદ્યોગગૃહો, સામાજિક સંસ્થાઓ ,ધાર્મિક સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિગત દાન મુખ્યમંત્રી

Read more