વાંકાનેર ચુવાળીયા ઠાકોર સમાજના શહેર પ્રમુખ તરીકે જયંતિભાઈ મદ્રેસાણીયાની વરણી

By Mayur Thakor -Wankaner વાંકાનેર શહેર ચુવાળીયા ઠાકોર સમાજના પ્રમુખ તરીકે ઠાકોર સમાજના અગ્રણી જયંતીભાઈ મદ્રેસાણીયાની વરણી કરવામાં આવેલ છે.

Read more