કોરોનાની સારવાર માટે 50 આઈસોલેશન બેડ અર્પણ કરતી ગુજરાતની પ્રથમ ક્રાઈસ્ટ હોસ્પિટલ

તમામ પ્રકારના મેડિકલ ઇક્યુપમેન્ટ નિષ્ણાંત ડોક્ટરોની ટીમ વેલટ્રેઇન્ડ નર્સિંગ સ્ટાફ તથા પેરામેડિકલ સ્ટાફની ટીમ ખડેપગે રાજકોટ માધાપર સ્થિત 150 બેડ

Read more