ગણતંત્ર દિવસની ધામધૂમથી ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવા માટે સરકારી પ્રાથમિક શાળાઓમાં વાંકાનેર ખાતે તડામાર તૈયારીઓ શરૂ

By Arif Divan wankaner વાંકાનેર: સમગ્ર દેશવાસીઓ આગામી 26મી જાન્યુઆરી નિમિતે પ્રજાસ્તાક દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવા માટે તડામાર તૈયારીઓ શરૂ

Read more

ટંકારા: લાઇફ લિંકસ વિઘાલયમાં યુવા દિવસની ઉજવણી કાનુની માગદર્શન આપી કરવામા આવી

By Jayesh Bhatasana -Tankara લાઇફ લિંકસ વિઘાલય ખાતે યુવા દિવસ ની ઉજવણી કાનુની માગદશઁન આપી કરવામા આવી જેમા ટંકારા કોટ

Read more