રાજયની તમામ શાળાઓએ ધો.9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓની એકમ કસોટી લેવી ફરજીયાત

કોરોના વાયરસની મહામારીના વકરેલા કહેરના પગલે હાલ રાજકોટ સહીત રાજયભરમાં પ્રાથમિક-માધ્યમિક-ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓનાં વિદ્યાર્થીઓને સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ ઘેર બેઠા ઓનલાઈન

Read more

ધો.12ની પરીક્ષાના ગુણ ચકાસણીનો રિપોર્ટ 30મી જુલાઇ સુધી બોર્ડની વેબસાઈટ પરથી મેળવી શકશે

સુધારેલ ગુણપત્રકો શાળાઓને મોકલી અપાશે. ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા માર્ચ-2020માં લેવાયેલ ધો. 12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષાનું

Read more

વિરપુર પાસે ધો-10 અને ધો-12ની ઉત્તરવહીઓ રસ્તા પર રઝળતી મળી આવી…!!

હવે તો હદ થઈ ગઈ: ગુજરાતના શૈક્ષણિક ઇતિહાસમાં કયારેય ન કરતી હોય તેવી ઘટના સામે આવી…!! વિદ્યાર્થી કરેલા આખા વર્ષની

Read more