રાજકોટમાં કોરોના સામે વહિવટી તંત્રનું આયોજન : 1000 બેડની હોસ્પિટલો તૈયાર

રાજકોટ: કોરોના સંક્રમણને ફેલાતું અટકાવવા માટે લોકડાઉનની સ્થિતિમાં રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા કોરોનાના વાયરસના લક્ષણો ધરાવતા દર્દીઓના ઉપચાર માટે

Read more