રાજકોટ: સિવિલ હોસ્પિટલ ચોકમાં બાબાસાહેબની પ્રતિમા સાથે કાંકરીચાળાનો પ્રયાસ

રાજકોટ: શહેરના સિવિલ હોસ્પિટલ ચોકમાં ડો.બાબાસાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા સાથે કોઈ ટીખળખોરે કાંકરીચારો કરવાની કોશીશ કરી હતી. તેની જાણ થતા પોલીસ

Read more