વાંકાનેર: દેઘલિયા ગામની સીમમાં રાત્રે ખેડૂત ઉપર નાઇળાએ કર્યો હુમલો…

ખેડૂત ને પગે બીજા થતાં વાંકાનેર હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો… By Rasul Khorajiya -Dighaliya વાંકાનેર: તાલુકાના દિઘલીયા ગામે ગત રાત્રે સીમમાં

Read more

વાંકાનેર: RTI એકટીવિસ્ટ ઉપર ખુની હુમલો: 2 સામે ફરિયાદ

સરપંચની હોટલ તથા તેમણે કરેલા વિકાસ કામોની માહિતી માંગતા આ હુમલો કર્યાની ફરિયાદ નોંધાઈ વાંકાનેર : વાંકાનેરના ઢુંવા ગામે આર.ટી.આઇ

Read more

હળવદ: ટીક૨ ગામે ભાણેજની છેડતી ક૨તા શખ્સોને ટપા૨વા ગયેલા મામા પ૨ હુમલો

હળવદના ટીક૨ ગામે પરિણીતાનું બાવળું પકડી લેતા બે શખ્સોને સમજાવવા ગયેલા પરિણીતા અને તેના મામા પ૨ હુમલો ક૨તા ઘવાયેલા બન્નને

Read more