વાંકાનેર: કઇ યુનિવર્સીટીની નર્સિંગની ઉત્તરવહી 27 નેશનલ હાઈવે પરથી મળી આવી? જાણવા વાંચો

વાંકાનેર: 27 નેશનલ હાઈવે પર ચંદ્રપુર ગામ પાસે નર્સિંગ કોલેજની વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ઉત્તરવાહી મળી આવી છે. વાંકાનેર

Read more

વિરપુર પાસે ધો-10 અને ધો-12ની ઉત્તરવહીઓ રસ્તા પર રઝળતી મળી આવી…!!

હવે તો હદ થઈ ગઈ: ગુજરાતના શૈક્ષણિક ઇતિહાસમાં કયારેય ન કરતી હોય તેવી ઘટના સામે આવી…!! વિદ્યાર્થી કરેલા આખા વર્ષની

Read more