ગુજરાતના APL-1 કાર્ડધારકોને 13થી 17 એપ્રિલ દમિયાન વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ થશે

કોરોન વાયરસ સામે લડવા માટે સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉન ચાલું છે ત્યારે ગુજરાત સરકાર પણ લોકડાઉનમાં લોકોનું ધ્યાન રાખી રહી છે.

Read more