વાંકાનેર: અદેપરની સીમમાં જંગલી પ્રાણીએ પાડીનું મારણ કર્યું

વાંકાનેર : વાંકાનેર તાલુકાના પંચાસીયા અદેપર સીમ વિસ્તારમાં હિંસક પ્રાણીઓની અવરજવરની હાજરીને પુષ્ટિ આપતો બનાવ પ્રકાશ પ્રકાશમાં આવ્યો છે. જેમાં

Read more