વાંકાનેર: RTI એકટીવિસ્ટ ઉપર ખુની હુમલો: 2 સામે ફરિયાદ

સરપંચની હોટલ તથા તેમણે કરેલા વિકાસ કામોની માહિતી માંગતા આ હુમલો કર્યાની ફરિયાદ નોંધાઈ વાંકાનેર : વાંકાનેરના ઢુંવા ગામે આર.ટી.આઇ

Read more