ચૂંટણી પંચે કર્યો મોટો ફેરફાર, હવે 65 વર્ષના મતદાર પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન કરી શકશે

લોકસભા અને વિધાનસભા ચૂંટણીમાં હવે 65 વર્ષ કે એથી મોટી ઉંમર વાળા વૃદ્ધ લોકોને પોસ્ટલ બેલેટથી મતદાન કરવાની મંજૂરી મળી

Read more