રાજકોટ: કોરોના ના કારણે 31 માર્ચ સુધી કેટલીક ટ્રેનો રદ…

રાજકોટ: કોરોનાનું જોખમ ભીડના કારણે વધતું હોવાથી પશ્ચિમ રેલવેના રાજકોટ મંડળ દ્વારા કેટલીક ટ્રેનો રદ કરી દેવામાં આવી છે. જેમાં

Read more