દેશમાં પ્રથમ વખત એક જ દિવસમાં 10,000 થી વધુ નવા COVID-19ના કેસ નોંધાયા

આરોગ્ય મંત્રાલયના આંકડા મુજબ, ભારતમાં પ્રથમ વખત એક દિવસમાં 10,000 થી વધુ નવા COVID-19 કેસ નોંધાયા છે, જેની સંખ્યા 2,97,535

Read more