વાંકાનેરમાં પણ પાન-માવાની હોલસેલની દુકાનો ના ખુલ્લી : કાળાબજારની રાવ

અત્યાર સુધી ઊંચા ભાવ વસુલ કર્યા હોય હવે હોલસેલ વેપારીઓને રેગ્યુલર ભાવે વેચાણ કરવાનો જીવ ચાલતો ન હોય પોતાના વેપાર-ધંધા

Read more