આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજનાના ફોર્મ્સનું આજથી વિતરણ શરૂ…

રાજ્યના નાના દુકાનદારો,વ્યક્તિગત વ્યવસાયિકો,વાળંદ, દરજી કામ, પ્લમ્બીંગ કામ, ઇલેક્ટ્રિશીયન, રેકડી કે ફેરી કરનારાઓને લૉકડાઉનની સ્થિતિમાંથી પુન: બેઠા કરવા પાંચ હજાર

Read more