ટંકારા:રાજ્ય સરકાર દ્વારા સ્થગિત કરી દેવામાં આવેલ ભરતી પ્રક્રિયા તાત્કાલિક શરૂ કરવાની માંગ

By Jayesh Bhatasna -Tankara રાજ્ય સરકારના પરીપત્રથી રદ કરી દીધેલ પરીક્ષાના વિરોધમાં ઉમેદવારો અને વાલીઓએ મામલતદરને આપ્યુ આવેદન સરકાર ને

Read more