ટંકારા: જીવના જોખમે કામગીરી કરનાર જાંબાજ જવાનનું વડોદરામાં સન્માન

ટંકારા ધસમસતા પાણી માથી કાંગસિયા પરીવાર ની બે દિકરી ને બને ખંભે બેસાડી બહાર કાઢ્યો હતો. ટંકારા : ગત વર્ષે

Read more