વાંકાનેર: સોમવારથી વાંકાનેર માર્કેટિંગ યાર્ડ બંધ

વાંકાનેર આગામી સોમવારથી માર્ચ એન્ડિંગ અને કોરોના વાઇરસની અસર ને કારણે વાંકાનેર માર્કેટિંગ યાર્ડ બંધ રહેશે. વાંકાનેર એપીએમસીએ એક અખબારી

Read more