મોરબીથી 1200 પરપ્રાંતીઓને લઈ ઝારખંડ જવા ટ્રેન રવાના…

સમગ્ર ગુજરાતમાંથી પરપ્રાંતીય શ્રમિકોની લાગણી અને માંગણીને ધ્યાને રાખીને પાછલા ચાર દિવસોથી ગુજરાતમાંથી અન્ય રાજ્યોની શ્રમિક એક્સપ્રેસ ટ્રેનો દોડાવવાનું શરૂ

Read more