રાજકોટની પરાબજારના અનોખા દ્રશ્યો, વ્યસની પતિદેવો માટે બીડી લેવા માટે મહિલાઓએ લાઇનો લગાવી.

રાજકોટ : શહેરમાં છૂટછાટ મળતા જ વહેલી સવારથી જ લાઇનો જોવા મળી હતી. જોકે, આ લાઇને શાકભાજી કે કરિયાણું ખરીદવા

Read more