પશુપાલક પરેશાન :ખાણના ભાવ વધારાએ દુધ ઉત્પાદકની કમ્મર તોડી નાખી

પશુપાલનમાં અઢળક ખર્ચ વચ્ચે નહિવત આવકથી સફેદ દૂધનો કાળો કકળાટ શરૂ થયો By જયેશ ભટાસણા – ટંકારાટંકારા : પેટ્રોલ ડીઝલના

Read more

રાજકોટ ડેરીએ ફરી વખત દુધના ખરીદ ભાવ વધાર્યા

રાજકોટ દૂધ સંઘનાં વહીવટમાં દૂધ ઉત્પાદકોનાં આર્થિક-સામાજીક હિતોને જ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. કોરોના મહામારીના કારણે આજે શહેર અને ગ્રામ્ય

Read more