મોરબી જીલ્લાના DDO એસ.એમ.ખટાણા નિવૃત થતા નવા DDO તરીકે પરાગભાઈ ભગદેવની નિમણુંક કરાઇ

મોરબી : મોરબી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી એસ.એમ. ખટાણા 31મી મે ના રોજ વયનિવૃત થઇ રહ્યા છે.તેમની જગ્યાએ નવા જિલ્લા વિકાસ

Read more