રાજકોટ ડેરીએ ફરી વખત દુધના ખરીદ ભાવ વધાર્યા

રાજકોટ દૂધ સંઘનાં વહીવટમાં દૂધ ઉત્પાદકોનાં આર્થિક-સામાજીક હિતોને જ પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. કોરોના મહામારીના કારણે આજે શહેર અને ગ્રામ્ય

Read more