કોરોનાનો ભોગ બનેલા વૃધ્ધાના મૃતદેહની તકેદારીપૂર્વક દફનવિધિ

મૃતદેહને પ્લાસ્ટીકની બેગમાં પેક કરાયો: વૃધ્ધાના બે આપ્તજનોને ડીસઈન્ફેકરન્ટ સ્પ્રે કરી પીપીઈ કીટ પહેરાવી દફનવિધિમાં હાજર રખાયા રાજકોટ મહાનગરના જંગલેશ્વર

Read more