વાંકાનેરમાં બેરોકટોક વેચાણી ચાઇનીઝ દોરી..!!

વાંકાનેર: સંક્રાતમાં પતંગ ઉડાડવા માટે ચાઇનીઝ દોરી વેચવા ઉપર અને ખરીદવા ઉપર સરકારે પ્રતિબંધ તો મૂકી દીધો પરંતુ એની યોગ્ય

Read more

વાંકાનેર: વનવિભાગનું બજારોમાં ચેકિંગ,ચાઈનીઝ દોરીની સાત ફિરકી પકડાય

ઉત્તરાયણ સંદભે ફોરેસ્ટર વિભાગે છાત્રો સાથે જનજાગૃતિ રેલી કાઢી બાદમાં બજારોમાં ચેકિંગ હાથ ધર્યુ. વાંકાનેર : વાંકાનેર ફોરેસ્ટર વિભાગ દ્વારા

Read more