મોરબીથી 1200 શ્રમિકોને લઈને ટ્રેનમાં વારાણસી રવાના થઇ…

મોરબી : મોરબીના સીરામીકમાં કામ કરતા શ્રમિકોને વતનમાં પહોંચાડવા માટે ગઈકાલ ગુરુવારે ટ્રેન વ્યવહાર શરૂ થયા બાદ આજે સવારે વધુ

Read more