અમદાવાદ: જયપુર જઈ રહેલા GoAirના પ્લેનમાં બે કબૂતરો બન્યા મુસાફર !

વિમાનની યાત્રા સૌથી સુરક્ષિત ગણવામાં આવે છે. તમામ સુરક્ષાના માપદંડો બાદ જ વિમાન ઉડાન ભરતું હોય છે તેમ છતાં અમદાવાદ

Read more