મોરબી જિલ્લામાં આજે 15 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા, કુલ કેસ થયા 2112

આજે મોરબી જિલ્લામાં માત્ર મોરબી તાલુકામાં 15 કોરોના કેસ નોંધાયા : બાકી તાલુકામાં કોઈ કેસ નહિ મોરબી : મોરબી જિલ્લા

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 12 કોરોના કેસ નોંધાયા, 24 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 9, હળવદ તાલુકામાં 1, ટંકારા તાલુકામાં 1 અને માળીયા તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા મોરબી : મોરબી

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 13 કોરોના કેસ નોંધાયા, જ્યારે 17 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

અજે મોરબી તાલુકામાં 8, વાંકાનેર તાલુકામાં 4, ટંકારા તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા… મોરબી : મોરબી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા

Read more

મોરબી: 8 અપક્ષ ઉમેદવારોએ ફોર્મ પાછા ખેંચી લીધા : હવે 12 ઉમેદવારો મેદાનમાં

મોરબી : મોરબી-માળીયા વિધાનસભા બેઠકમાં આજે ફોર્મ પરત ખેંચવાની છેલ્લા દિવસે અપક્ષ ઉમેદવાર પંકજ રાણસરિયા સહિત 8 અપક્ષ ઉમેદવારોએ પોતાના

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 11 કોરોના કેસ નોંધાયા, જ્યારે 15 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 09, વાંકાનેર તાલુકામાં 1, ટંકારા તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા મોરબી : મોરબી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 21 કોરોના કેસ નોંધાયા, જ્યારે 14 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 18, વાંકાનેર તાલુકામાં 1, હળવદ તાલુકામાં 1 અને માળીયા તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા. મોરબી : મોરબી

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 18 કોરોના કેસ નોંધાયા, 16 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 13, વાંકાનેર તાલુકામાં 2, હળવદ તાલુકામાં 2 અને માળીયા તાલુકામાં 1 કોરોના કેસ નોંધાયા મોરબી : મોરબી

Read more

મોરબી-માળીયા વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણીમાં BJPના ઉમેદવાર મેરજાએ ફોર્મ ભર્યું

મોરબી : 65 મોરબી-માળીયા વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણીમાં બીજેપીના ઉમેદવાર બ્રિજેશ મેરજાએ આજે વિજય મહુર્તમાં ફોર્મ ભર્યું હતું. બીજેપીના ઉમેદવાર

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 14 કોરોના કેસ નોંધાયા, જયારે 9 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 9, વાંકાનેર તાલુકામાં 1, હળવદ તાલુકામાં 4 કોરોના કેસ નોંધાયા છે. મોરબી : મોરબી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ

Read more

મોરબી જિલ્લામાં આજે 22 કોરોના કેસ નોંધાયા, જયારે 20 દર્દી થયા ડિસ્ચાર્જ

આજે મોરબી તાલુકામાં 15, વાંકાનેર તાલુકામાં 1, હળવદ તાલુકામાં 6 કોરોના કેસ નોંધાયા મોરબી : મોરબી જિલ્લા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા

Read more